Als u verwezen wilt worden naar een medisch specialist, dan moet u dit eerst bespreken met u huisarts.
Deze kan dan samen met u bekijken of en naar wie dit het beste kan.
Als er een verwijsbrief wordt gemaakt, ligt deze na 5 werkdagen klaar bij de balie.
Wij willen u erop attenderen dat wij geen verwijsbrieven achteraf versturen.