Spreekuurrooster

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
Mw. Kroon 8-16 uur 9-16 uur en
17-18 uur
9-16 uur 9 – 16 uur
Dhr. Pieters 8-16 uur 8-16 uur 8-16 uur en
17-18 uur
x 8-16 uur
Mevr. Van Westing 8-16 uur 9-15 uur en
17-18 uur
11-16 uur 8 -15 uur x
Mevr. Wijbenga 7.30 -16 uur 8-15 uur 8 – 12:30 uur 9:30-17 uur
Mevr. Mekenkamp-Oei 8.30-15 uur 8-16 uur en
17-18 uur
8-13 uur 8:30 -16 uur x


Terugbelspreekuur

Dit is bedoeld voor korte vragen of het bespreken van onderzoeksuitslagen.
U kunt zich hiervoor tussen 8.00 en 10.30 uur bij de doktersassistent opgeven. De huisarts belt u die dag tussen 11.00 en 12.30 uur terug.
Wij verzoeken u er voor te zorgen een telefoonnummer op te geven waarop u te bereiken bent op dat tijdstip.


Ochtend- en avondspreekuur

Maandagochtend van 7.30 – 8.00 uur is de praktijk van mevr. Wijbenga geopend.
Dinsdagavond van 17.00 – 18.00 uur is de praktijk van mevr. van Westing en mevr. Mekenkamp geopend.
Woensdagavond van 17.00 – 18.00 uur is de praktijk van dhr. Pieters en mevr. Kroon geopend.

Deze spreekuren zijn alleen voor patiënten van de eigen huisarts en zijn alléén op afspraak.

Vakantie en afwezigheid huisartsen
Het kan voorkomen dat u bij een andere huisarts op het spreekuur komt in verband met vakantie. Hierover wordt u vooraf geïnformeerd door de assistente.
Zie ook informatie hierover bij ‘overige informatie’ voor wanneer uw huisarts afwezig is.