Fysiotherapie Gezondheidscentra Osdorp
A. Reitsmakade 34
1060 SZ Amsterdam
Telnr: 020 – 667 66 55
Email: fysiotherapie.osdorp@gmail.com
Website: www.fysiotherapie-osdorp.nl

Wie zijn wij?
In het Gezondheidscentrum De Vaart werken zes fysiotherapeuten: Thea Barendse, Tessa Boots, Lisette Borst, Danny Dirksen, Ida Nagel en Daan Pronk. Zij zijn alle zes algemeen fysiotherapeut geregistreerd in het kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

Daarnaast hebben zij nog een aantal specialisaties:
Thea Barendse is tevens manueel therapeut, hart-, vaat- longfysiotherapeut en bewegingswetenschapper
Tessa Boots is tevens hart-, vaat- longfysiotherapeut
Danny Dirksen is tevens manueel therapeut
Ida Nagel is tevens kinderfysiotherapeut.

Zij maken deel uit van de praktijk ‘Fysiotherapie Gezondheidscentra Osdorp’.
De praktijk is gevestigd op nog drie andere locaties:
Gezondheidscentrum Osdorp, Wolbrantskerkweg 72, Amsterdam
Akersingel 105-131,
Amsterdam Fitnessclub Friends4Life, Melbournestraat 26-28 in Lijnden

Hoe werken wij?
We kunnen iets voor u betekenen als bewegen niet meer van zelf gaat. Dat laatste kan door verschillende oorzaken zijn zoals pijn, te weinig kracht, benauwdheid. Ons team biedt behandeling en begeleiding op maat, afgestemd op het probleem dat u heeft tot op het niveau waarop u weer zonder ons verder kunt.

Kwaliteit in onze praktijk
Alle fysiotherapeuten van ons team voldoen aan de eisen die het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie voor ons beroep stelt. Dat betekent dat wij volgens richtlijnen werken, na- en bijscholing volgen en ingeschreven staan in de verschillende kwaliteitsregisters. Wij zijn een Pluspraktijk. Dat wil zeggen dat we voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar nog een stapje verder gaan met aanvullende programma’s en met het inzichtelijk maken van de kwaliteit. Tevens is onze praktijk HKZ gecertificeerd. Dat betekent dat wij voldoen aan kwaliteitsnormen vastgesteld door onder meer patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars, overheid. We werken aan onze kwaliteit en daarom is het belangrijk om te weten wat u er van vindt. Uw mening over ons en de behandeling kunt u geven door anoniem een vragenlijst in te vullen die u krijgt toegestuurd.

Aanmelding
Als de huisarts of specialist u een verwijzing geeft voor fysiotherapie dan kunt u die bij ons afgeven, ons bellen 020 6676655, een email sturen fysiotherapie.osdorp@gmail.com of ons contactformulier invullen. Als een huisarts binnen het gezondheidscentrum u verwijst wordt de verwijzing vaak rechtstreeks aan ons gegeven. Wij nemen dan contact met u op. Het is ook mogelijk om zonder verwijzing van huisarts of specialist bij ons in behandeling te komen. In dit geval wordt gedurende een kort vraaggesprek beoordeeld of fysiotherapie de juiste behandeling is voor uw klachten.

Als u aan huis behandeld moet worden dan heeft u altijd een verwijzing van een arts nodig.

Eerste afspraak
Tijdens de eerste afspraak stelt de fysiotherapeut vragen en voert onderzoek uit om zich een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten te vormen. Daarna zal samen met u een behandelplan worden opgesteld uitgaand van het doel dat u met de fysiotherapie wilt bereiken.

Vergoeding fysiotherapeutische behandeling
We hebben met alle zorgverzekeraars een contract. Voor vergoeding van fysiotherapie bij verzekerden vanaf 18 jaar is altijd een aanvullende verzekering nodig. Per verzekeraar en per aanvullend pakket verschilt de vergoeding voor fysiotherapie. Om te voorkomen dat bij de eerste afspraak blijkt dat u niet aanvullend verzekerd bent en de kosten dus voor uw eigen rekening komen, kunt u het beste van tevoren uit zoeken of fysiotherapie wordt vergoed. Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie kunt u op de tarievenlijst in onze praktijk en op onze website informatie vinden over de kosten.

Er zijn voor u geen kosten verbonden aan het annuleren van afspraken mits dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gebeurt.