De doktersassistenten van Gezondheidscentrum De Vaart zijn:

  • Eunice Lobato
  • Barbara Brauns
  • Miriam Heijnen
  • Jessica Pek
  • Ineke Ruhe

De doktersassistent in beeld

Wat kunnen ze voor u doen?
Informatie geven aan iedereen die het centrum binnenkomt met vragen over het centrum en de hulpverleners. Zij beschikken daarnaast ook over een aantal folders over verschillende gezondheidsproblemen.

Afspraken maken
Voor het spreekuur van de huisarts of voor een visite kunt u contact met hen opnemen. Zonder afspraak kunt u niet bij de huisarts terecht. U kunt voor afspraken bellen tussen 8.00 en 17.00 uur. Als u denkt dat het dringend is, kunt u dit met de doktersassistent bespreken. Dan wordt er in overleg met u naar een oplossing gezocht. De assistenten zijn dusdanig opgeleid dat zij op grond van de inhoud van uw klachten een professionele inschatting kunnen maken van de ernst van de klacht en de mate van spoed ervan.

Eigen spreekuur doktersassistenten
U kunt tussen 08.00 en 10.30 uur bellen voor een afspraak bij de assistenten voor o.a. injecties, oren uitspuiten, suikerbepaling, bloeddrukmeting, aanstippen van wratten en hechtingen verwijderen.
Bij plasklachten kunt u dagelijks uw urine inleveren voor 10.30 uur. U kunt dan tussen 14.00 – 16.00 uur voor de uitslag bellen.

De doktersassistenten hebben eigen spreekuren voor het begeleiden van mensen met suikerziekte, hart en vaatziekten en chronische longziekten. Ook zijn er spreekuren voor het maken van uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek, en zijn er assistenten met als specialisme ouderenzorg.

Uitslagen van onderzoeken
De doktersassistent kan zien of een uitslag van een onderzoek binnen is. In sommige gevallen kan zij u de uitslag meedelen, anders kunt u de huisarts bellen tijdens zijn of haar telefonisch spreekuur.

Urinecontrole
Voor urinecontrole in verband met blaasontsteking kunt u uw ochtendurine tussen 8.00 en 10.30 uur brengen. Voor de uitslag kunt u na 14:00 uur bellen.