De doktersassistenten van Gezondheidscentrum De Vaart zijn:

 • Eunice Lobato
 • Barbara Brauns
 • Miriam Heijnen
 • Ineke Ruhe
 • Ciqdem Taskopru
 • Asma Ahmadan
 • Serima van de Leuv

Wat kunnen ze voor u doen?

 • Informatie geven aan iedereen die het centrum binnenkomt met vragen over het centrum en de hulpverleners. Zij beschikken daarnaast ook over een aantal folders over verschillende gezondheidsproblemen.
 • Afspraken maken voor het spreekuur van de huisarts of voor een visite. Zonder afspraak kunt u niet bij de huisarts terecht. U kunt voor afspraken bellen tussen 8.00 en 17.00 uur.
 • Overleggen in geval van spoed. Als u denkt dat het dringend is, kunt u dit met de doktersassistent bespreken. Dan wordt er in overleg met u naar een oplossing gezocht. De assistenten zijn dusdanig opgeleid dat zij op grond van de inhoud van uw klachten een professionele inschatting kunnen maken van de ernst van de klacht en de mate van spoed ervan.
 • Uitslagen van onderzoeken doorgeven. De doktersassistent kan zien of een uitslag binnen is. In sommige gevallen kan zij u de uitslag meedelen, anders kunt u de huisarts bellen tijdens zijn of haar telefonisch spreekuur (zie voor informatie over het telefonisch spreekuur de informatie over de huisartsen).
 • Spreekuur houden voor kleine zaken.
 • Urine controleren. Voor urinecontrole in verband met blaasontsteking kunt u uw ochtendurine tussen 8.00 en 10.30 uur brengen. Voor de uitslag kunt u tussen 14:00 en 16:00 uur bellen.

Eigen spreekuur doktersassistenten

Elke dag houden de doktersassistenten zelf spreekuur. U kunt dan met afspraak bij hen terecht voor allerlei kleine zaken; ze kunnen oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, bloeddruk meten, injecties geven, wratten laten bevriezen,  enzovoorts.

Uitstrijkjes maken: als u een oproep heeft voor het bevolkingsonderzoek kunt u een uitstrijkje laten maken door een van de assistenten. Hiervoor dient u een afspraak te maken. Vermeld daarbij dat het gaat om een uitstrijkje in het kader van het bevolkingsonderzoek.