De praktijkondersteuners van Gezondheidscentrum De Vaart zijn:
  • Letty de Jong
  • Bora Cvetković
  • Anja van der Post


Praktijkondersteuners, in samenwerking met de huisarts, verlenen zorg aan patiënten met een aantal veel voorkomende en vaak chronische aandoeningen.

Praktijkondersteuners controleren of u goed bent ingesteld op de voorgeschreven medicatie.
Ze begeleiden u in het juiste gebruik van medicijnen en signaleren wanneer medicatiewijziging noodzakelijk is.
U krijgt voorlichting over uw ziekte en instructies hoe zelf controles te kunnen uitvoeren.
Ook kan extra onderzoek worden verricht, zoals een longfunctieonderzoek.
De praktijkondersteuners houden tevens in de gaten of U voldoende hulp krijgt en kunnen u informatie geven wanneer extra hulp noodzakelijk is.

U kunt door de huisarts naar deze spreekuren verwezen worden. De praktijkondersteuners leggen, indien nodig, ook visites af.

POH Ouderenzorg
Dit gezondheidscentrum heeft een POH (praktijkondersteuner) Ouderenzorg binnen het team.

Ouderen vormen voor de SAG een belangrijke doelgroep, omdat met het stijgen der jaren doorgaans ook de klachten toenemen. Daarom proberen we de ouderenzorg steeds meer in samenhang te bekijken. De POH Ouderenzorg vormt een belangrijke schakel in de zorg aan ouderen. Deze POH is speciaal aangesteld om kwetsbare ouderen te helpen, door te kijken waar zij behoefte aan hebben en die hulp dan in gang te zetten. Als er sprake is van dementie werkt de POH Ouderenzorg nauw samen met de casemanager Dementie. Samen staan zij garant voor laagdrempelige maar complete zorg, waarbij ouderen kunnen rekenen op continuïteit, kwaliteit en een goede coördinatie van de noodzakelijke zorg. Dingen die juist voor deze doelgroep heel belangrijk zijn.

Eigen spreekuren praktijkondersteuners
De praktijkondersteuners houden een eigen spreekuur voor patiënten met:

  • Diabetes ofwel suikerziekte
  • Astma en COPD (chronische bronchitis)
  • Hart – en vaatziekten, zoals hoge bloeddruk
  • Een hoge leeftijd
  • Invaliderende ziektes.