Kinder- en Jeugdpsychiatrie;

Wij werken samen met het OKT. Er zit elke woensdagmiddag een GZ psycholoog voor kinderen bij ons in het centrum. U kunt bij haar terecht via een afspraak die u kunt maken bij het afsprakenbureau van het OKT via het nummer (020) 555 5961. Geef daarbij ook aan dat u op onze locatie terecht wil (gezondhjeidscentrum De Vaart).
Ook kunnen onze assistentes hierover meer informatie geven.