De praktijkondersteuner generalistische zorg is een wijkverpleegkundige die u kan helpen bij vragen op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Vragen over chronische ziekte, eenzaamheid, opvoeden of problemen in de woonsituatie: de wijkverpleegkundige biedt een luisterend oor en denkt met u mee om een oplossing te vinden.

Niet alleen voor uzelf
Veel mensen kennen wel iemand, direct of indirect, die eigenlijk wel een steuntje in de rug zou kunnen gebruiken. Misschien bent u zelfs wel echt bezorgd om de situatie. Een paar voorbeelden:

  • de oudere man die na vijftig jaar huwelijk verder moet zonder zijn vrouw, maar niet echt voor zichzelf kan zorgen;
  • die grote bouwvakker die altijd fluitend naar zijn werk ging maar door een ongeluk nu thuis zijn dagen slijt;
  • de chronisch zieke buurvrouw, die geen raad weet met alle medicijnen die ze moet gebruiken;
  • de vrouw die het zwaar heeft met haar zes kinderen, waarvan er één gehandicapt is.

Mensen vinden het vaak moeilijk een probleem te onderkennen of om hulp te vragen. Soms weten ze niet eens dat er hulp bestaat voor hun probleem. Dan is de wijkverpleegkundige Zichtbare Schakel hét startpunt om daarover in gesprek te raken.

Mantelzorgers en vrijwilligers
Niet alleen bewoners zelf, maar ook mantelzorgers en andere vrijwilligers kunnen tegen situaties aanlopen waar op de een of andere manier hulp gewenst is. De Zichtbare Schakel maakt een snelle inventarisatie van de hulpbehoefte. Maar niet altijd is er concrete actie nodig of gevraagd. Misschien wilt u alleen een gesprekspartner om zo inzicht te krijgen in de situatie van degene die u verzorgt. Ook dan is het fijn te weten dat u bij de Zichtbare Schakel terecht kunt.

Direct contact
U kunt de praktijkondersteuner generalistische zorg in uw wijk rechtstreeks bellen, zonder tussenkomst van de huisarts of verzekeraar. De wijkverpleegkundige helpt u met het zoeken naar oplossingen voor situaties waar u zelf niet meer uitkomt. Door de directe korte lijnen met hulpverlening brengt zij u met de juiste personen in contact, ook als er nog geen indicatie is aangevraagd.
U kunt met Atena Shirazi in contact komen door het centrum te bellen via telefoon: 020 – 667 66 66.

Praktijkondersteunder jeugd (min. 9 maanden – 19 jaar)

De praktijkondersteuner jeugd is Marij van Oers.

Wat doet zij?
De praktijkondersteuner jeugd wordt ingeschakeld op verzoek van de huisarts of consultatieverpleegkundige 0-4.
Zij inventariseert de zorgproblematiek in het gezin of client om, in overleg met andere hulpverleners, tot een goede interventie te komen.
Zij ziet kinderen en jongeren met astma, kinderen met overgewicht of dreigend overgewicht, ouders met psychiatrische klachten met jonge kinderen,
kinderen en pubers met buikpijn en hoofdpijnklachten en faalangst. Ook ouders met opvoedingsvragen en problemen over hun kinderen komen op haar spreekuur. Gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld en/of mishandeling hebben ook haar aandacht.

Spreekuur
De spreekuren zijn maandagmiddag en woensdagmiddag.
U kunt een afspraak via de receptie maken 020 – 667 66 66 of bereikbaar op: 06 -100 75 617